Architectuur

Wij ontwerpen

Ontwerpen, vormgeven en visualiseren. The healing environment staat centraal in onze architectuur. Wij geloven in het belang van een goed ontworpen gebouwde omgeving omdat die bijdraagt aan het welzijn van de mens. Een duurzaam ontworpen omgeving activeert, bevordert prestaties en laat de mens zich fijner voelen. Daarom kenmerken wij ons door middel van biofilische architectuur. In onze projecten passen wij veel daglicht toe en zorgen we voor de aanwezigheid en het contact met groen en buiten. Het brengt de mens weer in contact met de natuur waardoor een rustgevende en vertrouwde leefomgeving ontstaat. Deze visie vatten wij al jaren samen met de begrippen ‘Licht en Groen’.

Specifiek voor het onderwijs hebben we die visie verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Deze studie heeft geresulteerd in het boek ‘Tussen stilwerkplek en speelbos’.  Inmiddels hebben we al meerdere scholen op basis van dit concept ontworpen, uitgewerkt en opgeleverd. Benieuwd hoe we dat doen? Klik dan hier.

Architectuur in de praktijk

Van droom naar werkelijkheid

Architectuur begint bij een visie. Vanuit de overtuiging dat esthetiek en natuur hand in hand gaan, ontwerpen wij onze gebouwen. Daar gaat het besef aan vooraf dat de mens oorspronkelijk deel is van de natuur zelf. Iedere dag zijn wij bezig met de ontwikkeling van kennis op het gebied van Licht en Groen. We blijven op zoek naar nieuwe inzichten die aansluiten bij onze kernvisie. Zo lopen we voorop in de ontwikkelingen en kunnen we blijven inspireren.

Het draait echter natuurlijk niet alleen om onze visie. Een goed ontwerp ontstaat vanuit de samenwerking tussen opdrachtgever en architect. Vervolgens verfijnt het proces zich via de faseringen van het projectmanagement naar een bouwbaar ontwerp. Grofweg komt een goed ontwerp tot stand op basis van het programma van eisen, de locatie en de inspiratie. Het programma van eisen en de locatie zijn feitelijk, juridisch en vaak technisch van aard. De inspiratie zien wij als de energie waarmee een goed plan tot stand komt. Hier vallen zowel de passie van de opdrachtgever als die van de architect onder. Wanneer de passie van beiden samenkomt, ontstaat er bezieling.

Studie en achtergrond