Daglicht doseren

Licht geeft leven

Bouwen met daglicht

Om te zien wat daglicht voor de mens betekent, hoeven we maar even boven de aarde te gaan hangen. De ene helft in het licht: daar overheerst het leven en de bedrijvigheid. Tegelijk is de nachtelijke helft overgeschakeld op het ritme van herstel. Daar wordt overwegend gerust en geslapen. Dat is wat daglicht met ons doet: van daglicht word je warm en wakker, daglicht maakt het leven lichter en geeft je boven alles energie. Het is dan ook bevorderlijk voor de gezondheid en productiviteit van de mens en bovendien is het natuurlijk de enige echt duurzame lichtbron.

Het kan zoveel lichter

Des te vreemder dat nog steeds hele volksstammen werken in fabrieken en kantoorruimten zonder daglicht. Dat kinderen moeten opgroeien in scholen met een schrijnend tekort aan daglicht. Dat er –onder het mom van energiebesparing- nog steeds rijen woningen gebouwd worden met veel te kleine en te weinig ramen. Daar willen wij als architecten verandering in brengen.

Het lichte leren

Bij elk ontwerp streven wij naar een juiste dosering van daglicht vanuit een heilig geloof in de positieve effecten ervan. In diverse gerealiseerde gebouwen, bijvoorbeeld voor onderwijs en kinderopvang, zijn verschillende effectieve lichttoepassingen voorzien. Daglichtarchitect Peter Elemans heeft vele studies gedaan naar daglicht in het algemeen en daglicht in het onderwijs in het bijzonder.

Licht op binnenklimaat

Ontwerpen met licht

Leren in een zee van licht

De uitdaging van daglicht

Terug naar overzicht